מורה נבוכים לצוואות

ירושה לפי חוק הירושה

נושא הצוואות והירושות מוסדר על ידי חוק הירושה התשכ"ה-1965 אשר תוקן מספר רב של פעמים מהמועד שבו נחקק ועד היום. חוק הירושה הינו בתוקף החל מתאריך 10.10.65 ועד היום. מעת לעת מתוקן חוק הירושה על מנת להתאימו לרוח הזמן ולשינויים המתחייבים.

על פי סעיף 1 לחוק הירושה – עם פטירתו של אדם כלל עזבונו עובר לידי יורשיו.

יורשים יכולים להיות יורשים על פי דין, כלומר על פי חוק הירושה, או נהנים על פי צוואה.

היה ואדם לא הותיר אחריו צוואה – יורשיו זוכים בעיזבונו על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה. ישנם מספר מעגלים (פרנטלות) הקובעים את סדר הירושה כאשר לא קיימת צוואה, בהתחשב בקרבה של הנותרים בחיים למנוח:

המעגל הראשון: ילדים וצאצאיהם

המעגל השני: הורים וצאצאיהם

המעגל השלישי: הורי הורים וצאצאיהם

המעגל הרביעי: המדינה

אם השאיר המוריש קרוב מדרגה ראשונה, אזי אין לקרובים מדרגות אחרות כל זכות ירושה.

היקף העיזבון נקבע בהתאם לדרגת המעגל.

ירושה לפי צוואה

במידה שאדם הותיר אחריו צוואה, אשר נעשתה על פי אחד מארבעת סוגי הצוואות הקיימים – עובר עזבונו ליורשיו ומחולק ביניהם – כפי שקבע בצוואתו.

הבעלות ברכושו של המנוח, וחלקיהם של כל היורשים (בין על פי חוק הירושה ובין על פי הצוואה) נקבעת עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

לצורך הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה יש צורך להגיש בקשה לרשם הירושות. צו הירושה או צו קיום צוואה אינו יוצר זכויות אלא אך ורק מצהיר על זכויות של היורשים בעיזבון .

מהו עיזבון ?

הכלל כאמור הינו כי כל אדם יכול להוריש את רכושו כרצונו. אך לצורך כך, יש להגדיר מהו רכוש האדם. העיזבון כולל את כל רכושו של אדם, למעט:

  1. קופות גמל, קופת פנסיה, פוליסות ביטוח חיים. – מועבר לאחר מוות לפי מוטבים.
  2. זכויות הנובעות מקשר הנישואין – בני זוג זכאים לקבל זכויות הנובעת מקשר הנישואין טרם חלוקת העיזבון. כך למשל בני זוג שהיו נשואים 20 שנה וצברו יחד רכוש, מחצית הרכוש שייך לבן הזוג הנותר בחיים ורק המחצית השנייה משתייכת לעיזבון המנוח.
  3. כתובה – האישה זכאית לקבל את כתובתה מרכוש הבעל בטרם חלוקת העיזבון.
  4. זכויות דיירות מוגנת.

סוגי צוואות

קיימים ארבעה סוגים של צוואות שתקפות בהתקיים תנאי התקפות של כל אחת מהם:

צוואה בכתב יד– נעשית בכתב ידו של המצווה. צוואה זאת צריכה לא רק להיות כתובה בכתב ידו של המצווה אלא גם להיחתם על ידו ולהיות נושאת תאריך גם הוא כתוב בכתב ידו של המנוח. שלושת המרכיבים הללו הינם עקרוניים ומהותיים. כתיבת הצוואה בכתב ידו של המנוח הינה דבר מהותי בצוואה ומהווה סימן היכר לצורך ההוכחה שזוהי צוואה אמיתית.

צוואה בעדים –  זו בד"כ צוואה שנערכת על ידי עו"ד. גם צוואה זו נערכת בכתב ובנוכחות שני עדים נוספים זרים, שאין להם זיקה לצוואה ואינם זוכים בה. צוואה כזאת יכולה להיות מודפסת ואינה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה. העדים צריכים לחתום על הצוואה ולאשר בחתימתם כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו האחרונה וכי זהו רצונו. צוואה כזאת אם כן, נושאת לא רק את חתימת המצווה אלא גם את חתימת שני העדים לצוואה וכן תאריך.

עדים לצוואה הינם בגירים, מעל גיל 18, צריכים להיות כשירים לפעולה משפטית וצריכים להצהיר שאין להם זיקה לצוואה.

כאשר מצווה אינו יודע קרוא וכתוב או כאשר אינו מבין או קורא את שפת הצוואה – יש צורך לוודא שהמנוח הבין את תוכן הצוואה וכי היא הוקראה והוסברה לו.

דרישת הכתב בצוואה בעדים הינה עקרונית ומהותית.

צוואה בפני רשות– צוואה כזאת נעשית בפני שופט או בפני רשם של בית משפט או בפני רשם הירושות או בפני חבר בית דין דתי או בפני נוטריון.

צוואה כזאת נעשית על ידי המצווה באופן אישי בפני הרשות אם בדרך של צוואה רשומה בכתב ואם בדרך של אמירה בעל פיה, כאשר דבריו נרשמים על ידי הרשות ומוקראת בפניו. הרשות חייבת לערוך פרטיכל (פרוטוקול) המפרט את דרך עשיית הצוואה ואת הצהרת המצווה שהדבר נעשה מרצון חופשי.

צוואה בעל פה–  צוואה זו מתקיימת בע"פ, בפני שני אנשים מעל מיטת חוליו של מצווה. כדי שצוואה שכזו תהיה תקפה המצווה צריך להאמין שהוא עומד בפני מוות.

צוואה בעל פה תעשה על דרך אמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שני עדים. צוואה כזאת מתבטלת בתום חודש ימים בהנחה שהמצווה לא נפטר.

מי שנעשתה בפניו צוואה בעל פה מחויב להפקיד את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני הירושה והפקדה כזאת הינה מרכיב חיוני.

פסילת צוואה

צוואה ניתן לפסול מהרבה נימוקים וסיבות ואלו הם בתמצית:

  1. השפעה בלתי הוגנת של הנהנה על המצווה
  2. אונס וכפיה בעשיית הצוואה
  3. איומים על המצווה
  4. פגמים וטעויות בצוואה שאינם פגמים שוליים אלא יורדים לשורשו של ענין
  5. צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית
  6. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

כמובן שאין זו רשימה סגורה ויש אפשרות להתנגד גם מנימוקים אחרים. כדי לפסול צוואה יש להגיש התנגדות לרשם הירושות.

למידע נוסף אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.

אהבת? שתפ/י!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עוד פוסטים מהבלוג של עו״ד מורן סמון

בלוג

פרשת השבוע – הזווית המשפחתית

פרשת "בא", עוסקת במכות האחרונות: ארבה, חושך ומכת בכורות וכן ביציאת מצרים. היא גם עוסקת בחופש הבחירה.כך, בזמן מכת החושך, כשבתי המצרים הוחשכו למשך 3

girls

שיטת ה-dmvp

עו"ד סמון אמונה על פיתוחה של שיטה ייחודית לניהול משבר הגירושין עו"ד סמון אמונה על פיתוחה של שיטה ייחודית לניהול משבר הגירושין:שיטת ה-D-MVP Divorce Most

דילוג לתוכן